Logo ELCON

ČASOVÉ SPÍNAČE, STMÍVAČE

ČASOVÝ SPÍNAČ UKBN 1
ČASOVÝ SPÍNAČ UKBN 2
ČASOVÝ SPÍNAČ UKBN 3
DOPLŇKOVÝ AUTOMATICKÝ STMÍVAČ BNS 1


 

ČASOVÝ SPÍNAČ UKBN 2 – DETAIL 

ČASOVÝ SPÍNAČ UKBN 1

UKBN 1 je elektronicky řízený časový spínač pro všeobecné použití. Tento spínače je možno instalovat všude tam, kde je žádoucí, aby v případě zablokování ovládacích tlačítek nedošlo k poškození zařízení trvalým chodem, což se často stává například v systémech centrálního odvětrání na panelových domech, nebo při časování osvětlení v průchozích prostorách. Tato funkce přístrojů zároveň zabraňuje zbytečné a bezúčelné spotřebě el. energie.

Na přístroji jsou dvě signalizační LED diody viditelné po odejmutí krytu přístroje; ZELENÁ indikuje sepnutí relé a ČERVENÁ stav tlačítkového okruhu, či množství doutnavek. Při plném svitu červená LED indikuje zkrat. Tuto indikaci jistě uvítáte při Vaší práci.

Technické údaje UKBN1:
Napájecí napětí230 V~
Max. zatížitelnost kontaktů relé4 A
Rozsah pracovních časů15 s - 10 min.
Průřez připojovacích vodičůmax. 2,5 mm2
Jištění6,3 A/1500 A


SCHÉMA PŘIPOJENÍ– UKBN 1 
 

V přístrojích jsou použity citlivé technologie CMOS, proto se po namontování nedotýkejte obvodů hrotem zkoušečky ani hroty měřících přístrojů.

Doporučujeme:
Při zatěžování spínače většími příkony použijte do zapojení stykač!

ČASOVÝ SPÍNAČ UKBN 2

Na rozdíl od UKBN 1 při zablokování ovládacích tlačítek přístroj vypne již během 2 vteřin, což lze skvěle využít například při servisní činnosti na ovládaném osvětlení (elektrikář si podržením tlačítka může vypnout světlo při výměně žárovky. Dále obsahuje užitečné funkce vč. možnosti nastavení do módu Start-Stop spínače. Všechny tyto možnosti jsou detailně popsány v návodu k použití.

UKBN 2 je výhodné instalovat zejména v případech, kdy zablokováním ovládacích tlačítek hrozí nebezpečí poškození zařízení trvalým chodem. Tento případ nastává například v systémech centrálního odvětrání v panelových domech nebo při časování osvětlení v průchozích prostorách. UKBN 2 slouží jako moderní náhrada zastaralých a nespolehlivých typů časových spínačů v bytové výstavbě, což je jeho hlavní aplikační určení. Svojí mnohaúčelovostí pokrývá široké pole použití a při správném použití výrazně snižuje náklady na údržbu zařízení.

Časový spínač UKBN 2 má tři signalizační LED, které se využijí zejména při montáži a kontrole funkce.

ZELENÁ LED indikuje sepnutí výstupního relé. Prostřední ČERVENÁ LED indikuje vypnutí časování. Krajní červená LED indikuje stav tlačítkového okruhu. Na desce plošného spoje je jedna propojka (jumper) pro nastavení.

 • Základní nastavení - jumper vpravo (výstupní svorky dole)
 • Rozšířené nastavení. Pomocí spínače odizolovaného od rozvodné sítě připojeného do svorek v pravém horním rohu desky nastavíme:
  • Spínač rozepnut ZAP/ČAS/VYP (Časování s možností vypínání delším stiskem)
  • nebo ZAP/VYP (bez časování)
 • Vypnutí funkce vypínání dlouhým stiskem: na jumperu spojíme levé kolíky. Při současně navoleném nastavení b2) a c) nastane trvalé zapnutí. Toto nastavení je zakázáno!


Technické údaje
Napájecí napětí230 V~
Max. zatížení kontaktů relé4 A
Nastavitelné časyI5 s – 10 min.
Max. průřez připojovacích vodičů2,5 mm
Vnitřní jištění6,3 A (ochrana kontaktů relé)


SCHÉMA PŘIPOJENÍ– UKBN 2 
 

ČASOVÝ SPÍNAČ UKBN 3

Pokročilá verze časového spínače. Zvládá funkce svých předchůdců (mimo funkce Start- Stop). Navíc jeho nastavený čas lze počtem stisku ovládacích tlačítek nastavit dle potřeby až na sedminásobek.

Časový spínač UKBN 3 je výhodné instalovat zejména v systémech žárovkového osvětlení, kde můžete pomocí několikanásobného stisknutí tlačítka prodloužit nastavený čas, který je nastavitelný od 30 s do 10 min.

Čas sepnutí si můžete u tohoto časového spínače nastavit na delší dobu, a to na dvoj-, troj- až osminásobek základního času stisknutím tlačítka 2x, 3x až 7x.

Časový spínač Vám přepnutí do trvalého chodu indikuje krátkým přerušením výstupního proudu.

Přibližně 10 vteřin před dočasováním časový spínač krátkým přerušením výstupního proudu signalizuje blížící se zhasnutí světla, a umožňuje tak další prodloužení chodu osvětlení stisknutím tlačítka. Tato funkce se dá také pomocí jumperu J1 vyřadit z činnosti.

Signalizační ZELENÁ LED indikuje funkci sepnutí relé.

Signalizační ČERVENÁ LED indikuje stav ovládacích tlačítek.

Na desce plošného spoje jsou dvě propojky (jumpery) pro nastavení funkcí.
Jumper J1 (horní)

 • spojené dolní piny = upozornění přerušením 10 vteřin před vypnutím. Jumper J1 (horní)
 • spojené horní piny = funkce upozornění vypnuta.

Jumper J2 (blíže u červ. LED).
 • spojené dolní piny = funkce rychlého vypnutí podržením tl. zapnuta (tato volba zároveň umožňuje zapnutí na trvalo osmi- a vícenásobným stiskem tlačítka)
 • spojené horní piny = funkce vypnuta (v případě zablokování tlačítek vypne až po cca 1 min. nastaveného času a nelze navolit osminásobným stiskem trvalý chod).


Technické údaje
Napájecí napětí230 V~
Max. zatížení kontaktů relé4 A
Nastavitelné časy20 s – 8 min. 1x – 8x
Max. průřez připojovacích vodičů2,5 mm2
Vnitřní jištění6,3 A (ochrana kontaktů relé)


SCHÉMA PŘIPOJENÍ– UKBN 3 
 


V přístrojích jsou použity citlivé technologie CMOS, proto se po namontování nedotýkejte obvodů hrotem zkoušečky ani hroty měřících přístrojů.

Doporučujeme:
Při zatěžování spínače většími příkony použijte do zapojení stykač!

 

Nákres a příklady zapojení stmívače

1. Klasické zapojení pro objasnění funkce.
Po sepnutí vypínače se žárovka pomalu rozsvítí (1,5 s – char. A).
Během sepnutí vypínače žárovka svítí (char. B).
Po vypnutí vypínače žárovka velmi pomalu zhasne (30 s – char. C).


2. Zapojení s časovým spínačem (např. UKBN1).
Po stisku tlačítka u časového spínače se žárovka pomalu rozsvítí.
Během sepnutí vypínače žárovka svítí (char. B=T).
Po vypršení nastaveného času začne pomalu zhasínat a opětovným nahozením časového spínače je možno průběh zvrátit (tzv. prodloužení intervalu).
(T=nastavený čas spínače)

Poznámka: Charakteristika A,B,C,T: viz popis na víčku přístroje.

© 2009 Elcon s.r.o.  | webmaster: Drysmian  | Hlavní strana